26 Đặng Thùy Trâm, P13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
(028)35531830
 

TT 219/2013/TT- BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT