26 Đặng Thùy Trâm, P13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
(028)35531830
 

THÔNG TƯ 141/2013/TT-BTCHƯỚNG DẪN NĐ 92/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TNDN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GTGT